תקנון לשימוש באתר מחסני שעונים:

עליך להסכים לכל ההגדרות והתנאים במסמך זה לפני השימוש באתר.
מטעמי נוחות מנוסח התקנון בלשון זכר, אך כל הנאמר בתקנון זה מופנה הן לנשים והן לגברים.
מחסני שעונים הינו אתר על רשת אינטרנט המוכר שעונים לציבור הגולשים.
כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות בו, ומקבלם, וכי לא תהיה לו כל טענה או תביעה כנגד בעלי האתר אלא אם קיימת הפרה באחד מכללי ההשתתפות הבאים:

1.
רשאי להשתתף בקנייה רק מי שמלאו לו 18 שנה  תושב ישראל וברשותו כרטיס אשראי בתוקף.

2. א. המוצרים מוצעים על ידי מחסני שעונים לפי המפרט ובהתאם לתנאים המופיעים בדף המכירה באתר.
ב. ניתן לראות את תמונות המוצרים ותאור קצר ותמציתי של המוצר המוצע.
ג. כל המוצרים המוצעים במסגרת המכירה חדשים לחלוטין (סוג א') באריזותיהם המקוריות.
ד. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות.

3. פרטי המשתמש:
א. בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים:
ת.ז /ח.פ ,שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, יישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני, ופרטי תשלום.
ב. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים,לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לחברת
מחסני שעונים.
ג. סודיות מובטחת לפרטי כרטיס האשראי של הרוכשים  מחברת מחסני שעונים וישמשו רק אותה.

4. תשלום ואספקה:
א. לאחר סיום ביצוע הרכישה תוודא החברה המספקת את המצאותו הסופית של המוצר במלאי, ורק לאחר מכן יחוייב המזמין בתשלום מלא בגין המוצר לפי מס' התשלומים אשר ביקש, עד ל 7  ימי עסקים.
ב. במידה ואזל המוצר המוזמן מהמלאי לא יחוייב כרטיס האשראי ותמסר הודעה בדואר אלקטרוני או בטלפון .
ג. המחירים באתר הקניות של מחסני שעונים כוללים מע"מ ,אלא אם צויין אחרת.
ד. ניתן לבטל רכישת מוצר עד 10 ימים ממועד ההזמנה, הביטול ייעשה אך ורק בהודעה שתישלח באמצעות דואר אלקטרוני להנהלת החברה והנהלת החברה אישרה את הביטול.
ה. על פי חוק, אם סופק המוצר, חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני הספקים ע"י הרוכש כאשר הוא ארוז באריזתו המקורית.
ו. חישוב ימי האספקה ייעשה לפי ימי עסקים בלבד.
חישוב זה אינו כולל סופי שבוע, חגים, ימי שבתון או ימי שביתה ו/או עיצומים ו/או עיכובים הנגרמים עקב כח עליון.
אספקת המוצרים תתבצע לכתובת שנמסרה בהזמנת המוצר, וזאת בהתאם לאזור חלוקת דואר ישראל ובתחומי הקו הירוק.
במועד האספקה, תתבקש נוכחותך במקום וכן הצגת תעודת זהות שלך וחתימתך כאישור על קבלת המוצר.   קיום דרישה זו מהווה תנאי למסירת המוצר.

5.  אחריות:
א. האחריות תינתן על השעונים הנמכרים באתר למשך שנה .
ב. האחריות אינה חלה על חלקים חיצוניים כגון רצועת עור או מתכת,זכוכית, כתר מפתח וכו'.
ג. האחריות הינה על תקינות המנגנון .
ד. באם רוצה הקונה להחזיר את המוצר שקנה, יחזירו באריזתו המקורית ולא יאוחר
ה. חברת מחסני שעונים אחראית להספקת המוצר ללקוח וכן על המוצר למשך זמן  האחריות.
מחמישה ימים מיום קבלת המוצר.וזאת בתנאי שלא השתמש במוצר והחזירו ללא פגע או נזק כפי שקיבל אותו .

6.  ברירת דין ומקום שיפוט:
א.  התנאים המובאים לעיל ולהלן ,פרשנותם ואכיפתם נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל בלבד.
ב. כל העסקאות המתבצעות באמצעות אתר זה הינן כפופות לדין הישראלי בלבד, וכל הליך משפטי בגין כל עילה שמקורה בפעולה משפטית שהתבצעה באתר זה יתברר בבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב בלבד.
ג. הגישה לאתר זה וביצוע עסקאות באמצעותו מוגבלות אך ורק למשתמשים מישראל.
ד. החברה רשאית למנוע ממך את ההשתתפות במכירות המוצעות באתר וזאת מכל טעם ובלי כל חובה לנמק את סירובה ואף אינה חייבת להודיעך על סירובה זה.

7. תנאים נוספים:
א. חברת מחסני שעונים לא תשא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.
ב. חברת מחסני שעונים לא תשא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
ג.  חברת מחסני שעונים שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה ,בין היתר באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
ד. חברת מחסני שעונים שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי ,בדרך כלשהי , ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולת איבה, ו/או שביתה ו/או השבתה בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כח עליון (לרבות שיבוש האתר ע"י פריצה לתוכו שייחשב לצורך
סעיף זה ככח עליון) ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי מועד רכישת המוצר, רשאית חברת מחסני שעונים להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.
ה. במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום , בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר רשאית חברת מחסני שעונים אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.
ו. מובהר בזאת כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.

חברת מחסני שעונים שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.
ז. על דמי ביטול יתווספו סכום עמלה של חברת האשראי(במידה ושולם באשראי)עד ל5% משווי העיסקה

 

חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 קובע כי במידה ובחרת לבטל את העסקה,
רשאית החברה לגבות דמי ביטול בשיעור של 100 שקלים חדשים או 5% ממחיר המוצר, לפי הנמוך מביניהם.


קנייה מהנה